eGrow

Ovaj projekat kofinansiraju Evropska Unija i Vlada Crne Gore

Osnaži da zaposliš za lokalni rast

Opšti cilj projekta: 

Podrška rastu zaposlenosti i zapošljivosti u Crnoj Gori.

Specifični cilj projekta:  

Podrška razvoju „teže dostupnih” vještina, kompetencija, znanja i stavova nezaposlenih i njihovo umrežavanje sa poslodavcima na tržištu rada.

Ciljna grupa:  

Tražioci posla s niskim stepenom obrazovanja ili kvalifikacija i vještina koje ne odgovaraju potražnji na tržištu rada i dugotrajno nezaposlena lica širom Crne Gore koja su zainteresovana za sticanje „teže dostupnih” vještina, kompetencija, znanja i stavova, prvenstveno (ali ne isključivo) žene i mladi.

Krajnji korisnici:  

Poslodavci koji žele zaposliti nove radnike koji su razvili “teže dostupne” vještine, kompetencije, znanja i stavove, kao i svi ključni akteri u privredi.

Layer 1